80147889 199178803

Ένας σύντομος οδηγός: κινήματα, έργα, θέματα και τεχνικές

Το Μικρό βιβλίο της τέχνης είναι μια καινοτόμα εισαγωγή στην τέχνη.

Γραμμένο σε απλή γλώσσα, το βιβλίο προσεγγίζει 50 έργα κομβικής

σημασίας για την ιστορία της τέχνης, από τις βραχογραφίες του Λασκό

έως τα εικαστικά χάπενινγκ της εποχής μας, συνδέοντάς τα με τα πιο

σημαντικά θέματα και κινήματα, αλλά και με τις πιο σημαντικές

περιόδους και τεχνικές.

Ευσύνοπτο, εύχρηστο, με πλούσια εικονογράφηση, το βιβλίο εξηγεί το

πότε, το πώς και το γιατί των αλλαγών και εξελίξεων στην τέχνη,

εστιάζοντας συγχρόνως στους πρωταγωνιστές, στο περιεχόμενο και

στη σημασία αυτών των αλλαγών. Όροι σχετικοί με την ιστορία της

τέχνης, είτε αυτοί συνδέονται με κινήματα είτε με τεχνικές, φωτίζονται

με τρόπο που να επιτρέπει στον αναγνώστη να προσεγγίζει

ευκολότερα τα έργα τέχνης όλων των εποχών, και κυρίως να τα

απολαμβάνει.