Θέατρο ΤΕΧΝΗΣ "ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ"

Φρυνίχου 14 Πλάκα

τηλ.2103222464