ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 53 • ΛΑΡΙΣΑ • 

Τηλ.: 2410 621209, 2410 621210