Θέατρο Στοά, Μπισκίνη 55, Ζωγράφου, τηλ. 210 7702830