Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Πειραιώς 206, Ταύρος,  τηλ. 210 3418 550