Θέατρο «Π Ο Λ Η»

Φωκαίας 4 κ’ Αριστοτέλους 87

Πλατεία Βικτωρίας

Τηλ. 211 1828900