Θέατρο «ΦΟΥΡΝΟΣ»

Μαυρομιχάλη 168

Τηλ. 210 6460748