Θέατρο “ΔΙΑΝΑ”

Ιπποκράτους 7

Ακαδημία

Τηλ. 210 3626596