Θέατρο “Ζ Ι Ν Α”

Αλεξάνδρας 74

Γκύζη

Τηλ. 210 6424414