ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ

Πλατεία ΗΣΑΠ

Νέο Φάληρο

τηλ.2104816200